Thursday, October 15, 2009

Квантова механика в биологията?

Всеки е учил биология в училище. Клетки, протеини, молекули и атоми, това са най-елементарните елементи разглеждани и описани от науката за живота. Какво обаче е бъдещето й?

Живота съществува в природата, а физиката от известно време е създала теорията на квантовата механика, която обяснява адекватно наблюдаваните явления на атомно и субатомно ниво. Нормално е животът, бъдейки част от природата, да бъде също повлиян или да използва квантови ефекти.

Предишния ден попаднах на интересна статия, която обобщава няколко изследвания в областта намерили такива зависимости във фотосинтезата, обонянието и др. Ето връзка към страницата:
Is Quantum Mechanics Controlling Your Thoughts?

Tuesday, July 21, 2009

How to include rowspan information with h:dataTable

There is a well known limitation in the h:dataTable component of JSF's RI 1.2 (Mojarra) that you cannot set the rowspan attribute in any way. Recently I needed such a feature and here is what I did...

Step one: First you need to make the TableRenderer (com.sun.faces.renderkit.html_basic) work with the rowspan attribute. To do this, you need to create a new renderer that extends TableRenderer and overrides the renderRow() method. Next you copy the default implementation and after the line:

writer.startElement("td", column);

You insert :

writer.writeAttribute("rowspan", rowspan, null);

Voila, you have inserted your rowspan value for the current cell. Of course it is not yet evaluated so you need to think of the best way to calculate the rowspan in your case. Before that have a look at the final code (some other fixes included) I came up with for renderRow():

TableMetaInfo info = getMetaInfo(context, table);
info.newRow();
int columnIndex = 0;
for (UIColumn column : info.columns) {
String columnClass = info.getCurrentColumnClass();
int rowspan = ((UIMyData) table).getRowspan(columnIndex++, info.columns);
if (rowspan > 0) {
// Render the beginning of this cell
writer.startElement("td", column);
writer.writeAttribute("rowspan", rowspan, null);
if (columnClass != null) {

Step two: To evaluate the rowspan in my case, I extended UIData (javax.faces.component) and provided a method called getRowspan(int column, List columns). Since you're in the UIData you have access to the DataModel and RowIndex/RowCount. My decision was to prepare a matrix of rowspans that will reside in the DataModel so the implementation of my UIData looked as follows:

public int getRowspan(int column, List columns) {
return getDataModel().getRowspan(column, columns);
}

@Override
protected MyListDataModel getDataModel() {
MyListDataModel result;

DataModel dataModel = super.getDataModel();
if (dataModel instanceof MyListDataModel) {
result = (MyListDataModel) dataModel;
} else {
result = new MyListDataModel((List) dataModel.getWrappedData());
setDataModel(result);
}

return result;
}

As you can see MyListDataModel extends ListDataModel and what it does is initialize and provide access to my rowspans matrix:

private MutableInt[][] rowspans;

The getRowspan() methods is declared as follows:

public int getRowspan(int column, List columns) {
if (getRowIndex() < 0) {
throw new IllegalArgumentException("Row index should not be negative!");
}

if (rowspans == null) {
initRowspans(columns);
}

return rowspans[getRowIndex()][column].getValue();
}

Step three: Find your way of implementing the rowspans matrix. In my case I used a f:attribute attached to each h:column to be able to group the columns and then compare the value of the each item for that group.

Step four: Declare the renderer and the component and use them.

Final thoughts: I think this post could be a good example of how to start your rowspanning dataTable. I hope that it helps you and don't hesitate to discuss the issue in the comments box.

Wednesday, July 15, 2009

Таксите за услуги от държавната администрация

Днес имах малко работа с КАТ-София и естествено събрах интересни наблюдения, които ще обсъдя в тази статия. Ще започна с обобщение на видяното, а после ще мина към темата.

Като цяло, обслужването беше добро. Администраторите ми дадоха ясни насоки какво трябва да правя и благодарение на информационната система, не беше нужно да попълвам десетки заявления на ръка. Като малка забележка мога да спомена, че липсва информационно бюро, където можеш да разбереш от къде да започнеш и как протича процедурата на услугата, която ти е нужна.

Целта на тази статия е да опиша наблюденията си върху организацията на плащането на услугите предоставени от държавната администрация. Не съм търсил допълнителна информация по темата, но с няколко прости въпроса, мисля, че ще успея да покажа известни нередности в сегашния начин на работа.

До колкото разбирам нещата стоят така: искаш услуга от администрацията, плащаш нужната сума чрез някоя банка, получаваш услугата. Според мен посредника за плащането е въведен, за да има по-голяма ефективност в работата на администрацията като тя не се занимава с паричните потоци. По този начин се намалява и възможността за корупция, тъй като този, който се занимава с парите не е свързан с този, който предоставя услугата.

До тук добре. Колко пари, обаче трябва да взима посредника? В момента администрацията има точно определена такса, която очаква да бъде преведена, а посредникът добавя своята комисионна. И тук идва проблема: всичко щеше да е идеално, ако имахме механизъм за избягване на частен монопол от страна на посредника. За съжаление това не е така.

Съгласен съм, че посредника (най-често банка) трябва да създаде специален клон, в близост до администрацията, но по какъв начин се определя някаква максимална и разумна цена на неговата комисионна?

Моето наблюдение е, че има злоупотреби (а може би просто неясноти?) с комисионните и ще включа два примера.

Първо, при попълване на заявление се заплащат 3 лв. на каса. Ето бележката:


Въпросите ми са няколко: Кои са БМВ ЕООД? За какво точно платих тази сума? За хартийката? Или може би за попълване на заявлението? Това не е ли услуга на администрацията и ако е, не трябва ли да платя и комисионна?

Второто заплащане е на касата на клон на СИ Банк. Ето двете части от бележката:


Документ от КАТ - 5 лв., Комисионна - 1 лв.Транзитни номера - 35 лв., Комисионна - 3 лв.

Въпросът ми е как точно банката определи, че превеждането на 5 лв. е по-евтино от превеждането на 35 лв.? И то 3 пъти по-евтино. Ако питате мен, те просто определят цена, която съотнесена към административната такса, изглежда разумна.

И сега гранде въпросе:
Предвид факта, че администрациите са предоставили мястото за извършване на този частен монопол от страна на посредниците, не е ли редно някой да регулира нивото на комисионните?

Tuesday, July 14, 2009

My recent Oracle SQL Developer update surprised me

After checking for an update of my Oracle SQL Developer installation, version 1.5.4 popped up in the wizard. I selected it and clicked Finish. The summary for the installation looked interesting - some colors, some sports and some food, where about to be deployed on my machine. Look at the screenshot:
A good laugh to start the day :-)

Monday, July 6, 2009

Бъдещето на кирилицата и българския език

Занимавайки се с компютри, например при изготвяне на софтуерен продукт, много често изникват въпроси около използването на кирилицата и смесването й с латиница. Интересно е да се наблюдава връзката на използвана азбука и отражението й върху езика.

Според мен трябва да се наложат няколко прости и строги правила при съставянето на текстове на български език, чиито първоизточник е на чужд език. Искам да дам няколко примера и за целта ще използвам сравнението с английския език, който в момента е най-използван в мултикултурна среда.

Имена - фонетично представяне
 • Примери: Microsoft - Майкрософт, Windows - Уиндоус, Intel - Интел, Bluetooth - Блутут
 • Цел: Хора, които не познават добре чуждия език и правилата му за четене могат да произнесат приблизително правилно думата, която много често е запазена марка и не трябва да се променя
Други думи и словосъчетания - превод
 • Примери: motherboard - дънна платка, mouse - мишка, showroom - изложбена зала
 • Цел: Пресъздаване на значението на думата от английски език на български
Сметнах, че е нужно да напиша тази статия, да изясня тези прости правила, защото явно има българи, които са прекалено "модерни" и забравят или просто не знаят, че ползването на чужд език няма нищо общо с ползването на майчиния език. Може би на някого не му пука, може би някой е неграмотен (не, че аз мога да служа за пример), но е недопустимо, когато стигаме до изречения от вида:
 • Елате в новия ни шоурум на Симеоновско шосе.
 • Последните новини от Microsoft са за новата версия на Windows.
Изреченията на български трябва да са написани на кирилица и по възможност да използват български думи.

Баща ми ми зададе един много интересен парадокс: Идва един чужденец в България и вижда заглавието на статията "Нов кол център стартира в България". Човекът току що е научил кирилицата и започнал да се справя с търсенето на думите в речника. Какво намира: нов, център, стартирам, кол? Как ще преведе думата "кол"? Трябва ли да въведем още стотици, ако не и хиляди думи в езика ни, за които имаме прост превод?

Явно сме толкова погълнати от глобализацията, Интернет и телевизията, че много хора не се сещат да направят усилието да пишат на български език... А много хубаво би било, ако и БАН, МОН, университетите и училищата, се съсредоточат върху проблема, върху дупката, която е зейнала в езика ни.

Благодаря за вниманието

09.07.2009 г.
Попаднах на една много интересна личност от Българското възраждане - Иван Богоров. Статията за него в Уикипедия съдържа една любопитната част Някои думи, въведени от Богоров, която може да ни служи за пример в следването на идеята за чист език.

Monday, June 29, 2009

Optional actionListener for h:commandButton

Here is an implementation of the needed tag handler:

public final class ActionListenerHandler extends TagHandler {

private final static Class[] ACTION_LISTENER_SIG = new Class[]{ActionEvent.class};

private final TagAttribute value;

public ActionListenerHandler(TagConfig config) {
super(config);
this.value = this.getRequiredAttribute("value");
}

/*
* (non-Javadoc)
*
* @see com.sun.facelets.FaceletHandler#apply(com.sun.facelets.FaceletContext,
* javax.faces.component.UIComponent)
*/
public void apply(FaceletContext ctx, UIComponent parent) throws IOException, FacesException, ELException {
if (parent instanceof ActionSource2) {
if (ComponentSupport.isNew(parent)) {
((ActionSource2) parent).addActionListener(new MethodExpressionActionListener(
value.getMethodExpression(ctx, null, ACTION_LISTENER_SIG)));
}
} else {
throw new TagException(this.tag,
"Parent is not of type ActionSource2, type is: "
+ parent);
}
}
}

Usage:

h:commandButton value="#{value}"
c:if test="#{not empty actionListener and actionListener}"
x:actionlistener value="#{bean.actionEvent}"
/c:if
/h:selectonemenu

Tuesday, June 2, 2009

Windows 7 beta в една брошура

Следва да се позабавлявате със страница от една брошура на известна верига за техника, която предлага компютри с инсталиран Windows 7 Beta. Забележете постигнатото съчетание между българския и английския език, което надвишава всички достижения в компютърните среди у нас.

С червено са означени няколко грешки, които всяка програма за проверка на правописа посочва на секундата. В синьо ще наблюдавате неправилно използване на думи, словосъюетания и други части от изречението на чист английски език.А сега, текстът:


Windows 7 е създаден на базата на ваши запитвания, така че ще видите много приложения, за които сте питали. Вие искахте от Microsoft да направи всекидневните ви операции по-бързи и по-лесни. И Microsoft прави точно това. Вижте как:

По-бърза и адекватна работа
Никой не обича да чака. За това Windows 7 е изграден на платформа, която увеличава скороста на Вашия компютър. Windows 7 starts up, shuts down, resumes from standbay и реагира по-бързо. Вие ще имате по-малко прекъсвания и компютъра ще се възстановява по-бързо при появата на евентуални грешки. Това е така, защото Windows 7 Ви помага да ги корегирате, когато пожелаете.

По-дълъг живот на батерията
Батерията на Вашия лаптоп издържа повече с новите енерго-спестяващи характеристики като adaptive display brightness, която замъглява Вашия дисплей, когато не използвате компютъра за малко.

Тематични пакети отговарящи на вашия стил
С Windows 7 Вие стартирате с чист desktop и сами решавате как да изглежда той. Предлагат се теми и Вие може да изберете цвят и формат, включително дали предпочитате slideshow за Вашия десктоп.

Новите тематични пакети включват обогатен backgrounds, 16 цвята, звук и screensavers.

Котрол на проблемите
Много от Вас желаят да няма толкова много автоматични предупреждения и съобщения от Windows. При Windows 7, Вие може да избирате съобщенията, които искате да виждате.

При Windows дори и да не променяте нищо, Вие пак виждате нотификации и икони, които се появяват. Това е така, защото Action Center събира предупреждения от 10 Windows спецификации, включително Security Center и Windows Defender.

Ако Windows 7 търси Вашето внимание ще видите в долния десен ъгъл на вашия екран Action Center икона и Вие може да разберете повече, когато кликнете на нея. Ако Вие нямате време да прочетете съобщението веднага, Action Center ще пази съобщетието.

Monday, May 11, 2009

Кратка еволюция на религията

Ето кратка еволюция на религията:
 1. Езеро, море, планина, река, гора - обекти, събития и явления около нас
 2. Бог на езерото, морето, планината, реката, гората - митологизиране на миналото
 3. Бог на Земята, а по-късно и на Вселената - глобализация на идеите, ново начало
 4. Вселената - наука, глобализация на познанието, ново начало
Редакция 29.05.2009:
След едно обсъждане на филма Zeitgeist - The Movie (видео) бих казал, че трета точка може да се оприличи и с Бога на Слънцето. Смятам, че обожествяването и закодирането на информация в религиите едно доста интересно явление. Може би точките от историята би трябвало да са само три: наблюдение, частично знание/познание от просветени, знание за всички/наука/глобализация.

Безразличната Вселена

Наскоро гледах няколко серии от предаването Операция Слава. Мисля, че всеки българин трябва да го проследи, освен ако разбира се не е професионален историк и не знае повече за историческите събития от показаното ни по телевизията.

Връзката на сегашната тема с предаването се състои в едно изказване на Адрей Райчев в края на серията "Цар Калоян или разгромът на рицарите", което остана полу-скрито, но все пак разпали моя интерес. Когато беше запитан от водещия, Росен Петров, дали обича да размишлява над думичката "ако" в исторически план, социологът каза, че му е приятно понякога да даде свобода на мислите си, но знае, че такава дума няма. Това, което добави после е, че искренно се надява хората, които твърдят, че такава дума няма и за бъдещето, да грешат.

Ето тук идват няколко въпроса... Ако човек идва на Земята и се налага да живее в една среда определена от историята, каква свобода има той над бъдещето? Ако ние не сме нищо повече от растенията и животните на тази планета, каква роля изобщо играем за Вселената? Дали тя не е просто едно начало с предизвестен край?

Очаквам бъдещето да ни изненада приятно като ни поднесе по-интересни въпроси :-)

Optional valueChangeListener for h:selectonemenu

Here is an implementation of the needed tag handler:

public final class ValueChangeListenerHandler extends TagHandler {

private final static Class[] VALUECHANGE_SIG = new Class[] {ValueChangeEvent.class};

private final TagAttribute value;

public ValueChangeListenerHandler(TagConfig config) {
super(config);
value = this.getRequiredAttribute("value");
}

/*
* (non-Javadoc)
*
* @see com.sun.facelets.FaceletHandler#apply(com.sun.facelets.FaceletContext,
* javax.faces.component.UIComponent)
*/
public void apply(FaceletContext ctx, UIComponent parent) throws IOException, FacesException, ELException {

if (parent instanceof EditableValueHolder) {
if (ComponentSupport.isNew(parent)) {
((EditableValueHolder) parent).addValueChangeListener(new
MethodExpressionValueChangeListener(
value.getMethodExpression(ctx, null, VALUECHANGE_SIG)));
}
} else {
throw new TagException(this.tag, "Parent is not of type EditableValueHolder, type is: " + parent);
}
}
}

Usage:

h:selectonemenu value="#{value}"
c:if test="#{not empty changeListener and changeListener}"
custom:valuechangelistener value="#{backing.selectOneMenuChanged}"
/c:if
/h:selectonemenu

Too bad Blogger doesn't have support for displaying code.

Sunday, May 10, 2009

Демократичната църква

Явно, не само когато сме под душа, ни идват дълбоко-философски идеи. Тази вечер, докато си приготвях няколко сандвича, се замислих за монархиите и как те са заменени от демокрацията. Именно тук възникна въпроса за нещо, останало ни от времето, което не е претърпяло същата промяна - църквата...

Когато реших да пиша на тази тема и измислих заглавието на статията, се запитах дали някой не е писал вече по въпроса. Кратка справка за Democratic church в Google върна няколко интересни мнения:

A democratic Church?? by Ronan
 • В статията си, Ронан размишлява над църквата такава каквато е и се опитва да намери доброто в нея като казва, че имаме нужда от консервативна система, която да е в противовес на демокрацията. Църквата е създание на бог, а не на хората.
A Democratic Church? By Garry Wills
 • Според мен Гари разглежда въпроса с много повече информация и по-малко размишления обръщайки внимание на историята и различните превъплащения на църквата. Той се фокусира върху факта, че избора на свещениците е нещо, което се е практикувало в миналото, но е изчезнало в по-късен етап.
Да кажем, че съм измислил правилното название на това "липсващо" явление. Какво представлява демократичната църква? От двете статии имаме две направления за демократизиране на църквата:
 1. Възможност за определяне на ритуалите, писанието, вярата
 2. Избор на хората, които представляват църквата на определено ниво
По първата точка мисля, че църквата е най-консервативна. Промяната на каквото и да е от Библията, ритуалите, символите на църквата, се счита за ерес и изглежда така, все едно всичко наистина ни е спуснато от горе и трябва да се следва. Според мен с напредването на науката този въпрос ще става все по-актуален и ще трябва да намерим ново определение на думата вяра.

Колкото до втората точка, нека приемем, че на местно ниво хората могат да изберат кой да е техния богослужител. Защо това да не продължи и на по-високо ниво? Защо избора на патриарха, папата и който и да е начело на една такава институция стои в сянка? Ако хората преди не са имали възможността да избират кой е техния крал, но в последствие с развитието на демокрацията успяват малко или много да посочат този, който според тях е най-поджодящ за тази роля, не трябва ли същия принцип да се използва и за избора на главата на църквата?

Очаквайте развитие... :-)

Friday, March 13, 2009

Реалната цена на кВтч в Пловдив?

Как можем да изчислим реалната цена на един кВтч електроенергия в Пловдив?

Това е въпросът, който си зададох днес (13 март 2009 г.), когато исках да разбера дали сметката за ток, която искам да платя, е правилна и какво мога да направя, за да я намаля. Преди да насоча вниманието си към енергийната ефективност, реших да пресметна сам колко ми е сметката. За целта трябваше да се сдобия с цените, на които ЕВН България таксува всеки кВтч.

След като потърсих в Интернет за нужната информация, попаднах на страницата на ЕВН България ЕС АД - Цени на електрическа енергия. На пръв поглед цената за дневна тарифа е 0,09669 лв., а нощна 0,03385 лв. Отдолу е добавено, че цената е без ДДС (акцизът не е за мен) и освен това включва цена достъп ЕСО и пренос НЕК. До колкото си спомням от предишни посещения на сайта, информацията тогава беше доста по-сложно представена и се зарадвах, че направо ще взема цените за двете тарифи и като знам колко кВтч са навъртяни, ще получа числото от фактурата си. Да, ама не.

Тук трябва да направя уточнението, че плащам сметката си онлайн и проверявам данните от фактурата си през страницата на ЕВН за Проверка на сумата за изразходвана електрическа енергия, където има само показанията на електромера и сумата за плащане.

Колкото и да смятам с цените на Енергоснабдяване, сумата от фактурата не се получава и е доста по-малка. В такъв момент човек може да спре да се занимава или просто да си даде сметка, че има още някаква такса, която не фигурира там, където гледа. Четейки фактурата в хартиен вид се забелязва отговорът на въпроса. Там има още един ред, който добавя цена за "Ползване на мрежа" на единична цена 0,05506 лв. Оттук се добавя сума, която се отчита като ел. енергия за разпределение.

Търсейки криптичното число 0,05506 попаднах на 1-2 форума, които го споменават и от там разбрах, че трябва да се съсредоточа върху търсенето на евн пренос. Тази разходчица за освежаване ме заведе до сайта на ЕВН България ЕР АД и по-точно, страницата Цени за пренасяне на електрическа енергия. Хм, страницата изглежда позната... извинете за професионалното изктривяване, но разликата в адреса е една буква:
http://www.evn-ec.bg/bg/haushaltskunden/stromtarife.asp
http://www.evn-ep.bg/bg/haushaltskunden/stromtarife.asp

А ето и картинкаКакто и да е, да не изпадаме в подробности, че това си е направо phishing от страна на ЕВН България ЕР към ЕВН България ЕС... или е обратното, обърках се :-) Цените за пренос, които виждях не съвпадат с 0,05506, но с малко вглеждане забелзах, че 0,04979 + 0,00527 дава търсеното число. Това означава, че ЕВН България добавят "Цена за пренос по разпределителната мрежа до обекти на Ниско напрежение" и "Цена за достъп до разпределителната мрежа, която се заплаща от всички потребители, присъединени към разпределителната мрежа на Средно и Ниско напрежение".

Аз си мислех, че тези цени за пренос и достъп вече са включени в сметката!? По-надолу има обичайното "без ДДС" и накрая
"Дължимите суми за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа се заплащат чрез ЕВН България Електроснабдяване АД". Яснооо, включените такси достъп и пренос са за ЕСО и НЕК. ЕВН си имат техни такси достъп и пренос.

Ето, Дами и Господа, как разнищих случая.

А сега и поуката. Тъй като всички ние сме крайни клиенти, щеше да е хубаво единичната цена да се посочи с ДДС. Това, което биха могли да покажат на сайта си ЕВН България ЕС, е крайната цена за нощна тарифа от 0,1821 лв. и дневна - 0,1067 лв. Нали Електроснабдяване събират накрая всички дължими суми. Защо да не могат да покажат на клиента цената, която той реално ще плати? Мен не ме интересува толкова, че са включили таксите на НСО и НЕК, по-важно е да се знае, че накрая ще платиш на Елетроразпределение още 0,05506 лв./кВтч.

За да не изглежда, че предлагам нещо невъзможно ще дам следното примерче:
Нощна | Дневна
0,09669 | 0,03385 | Цена на електрическата енергия (ЕВН България ЕС АД)
0,05506 | 0,05506 | Цена за пренос и достъп (ЕВН България ЕР АД)
0,15175 | 0,08891 | Общо
0,18210 | 0,10669 | Общо с ДДС

Смятам, че посочената таблица, макар и неогледна заради ограничените възможности на медията, е 100 пъти по-говоряща за крайния потребител. Остава да се добавят обръщенията към законите и уредбите, които регламентират тези цени, но не виждам защо трябва да се усложнява излишно крайната информация.

Имам намерението да се обърна към ЕВН България ЕС АД с молба да променят начина, по-който показват тарифите. Ще гледам да обновя статията, ако получа повече информация по въпроса.

Благодаря за вниманието и не се колебайте да оставите мнение или да ме поправите, ако срещнете неточности в статията.