Posts

Showing posts from 2009

Квантова механика в биологията?

Всеки е учил биология в училище. Клетки, протеини, молекули и атоми, това са най-елементарните елементи разглеждани и описани от науката за живота. Какво обаче е бъдещето й?

Живота съществува в природата, а физиката от известно време е създала теорията на квантовата механика, която обяснява адекватно наблюдаваните явления на атомно и субатомно ниво. Нормално е животът, бъдейки част от природата, да бъде също повлиян или да използва квантови ефекти.

Предишния ден попаднах на интересна статия, която обобщава няколко изследвания в областта намерили такива зависимости във фотосинтезата, обонянието и др. Ето връзка към страницата:
Is Quantum Mechanics Controlling Your Thoughts?

How to include rowspan information with h:dataTable

There is a well known limitation in the h:dataTable component of JSF's RI 1.2 (Mojarra) that you cannot set the rowspan attribute in any way. Recently I needed such a feature and here is what I did...

Step one: First you need to make the TableRenderer (com.sun.faces.renderkit.html_basic) work with the rowspan attribute. To do this, you need to create a new renderer that extends TableRenderer and overrides the renderRow() method. Next you copy the default implementation and after the line:

writer.startElement("td", column);

You insert :

writer.writeAttribute("rowspan", rowspan, null);

Voila, you have inserted your rowspan value for the current cell. Of course it is not yet evaluated so you need to think of the best way to calculate the rowspan in your case. Before that have a look at the final code (some other fixes included) I came up with for renderRow():

TableMetaInfo info = getMetaInfo(context, table);
info.newRow();
int columnIndex = 0;
for …

Таксите за услуги от държавната администрация

Image
Днес имах малко работа с КАТ-София и естествено събрах интересни наблюдения, които ще обсъдя в тази статия. Ще започна с обобщение на видяното, а после ще мина към темата.

Като цяло, обслужването беше добро. Администраторите ми дадоха ясни насоки какво трябва да правя и благодарение на информационната система, не беше нужно да попълвам десетки заявления на ръка. Като малка забележка мога да спомена, че липсва информационно бюро, където можеш да разбереш от къде да започнеш и как протича процедурата на услугата, която ти е нужна.

Целта на тази статия е да опиша наблюденията си върху организацията на плащането на услугите предоставени от държавната администрация. Не съм търсил допълнителна информация по темата, но с няколко прости въпроса, мисля, че ще успея да покажа известни нередности в сегашния начин на работа.

До колкото разбирам нещата стоят така: искаш услуга от администрацията, плащаш нужната сума чрез някоя банка, получаваш услугата. Според мен посредника за плащането е въведен, з…

My recent Oracle SQL Developer update surprised me

Image
After checking for an update of my Oracle SQL Developer installation, version 1.5.4 popped up in the wizard. I selected it and clicked Finish. The summary for the installation looked interesting - some colors, some sports and some food, where about to be deployed on my machine. Look at the screenshot:
A good laugh to start the day :-)

Бъдещето на кирилицата и българския език

Занимавайки се с компютри, например при изготвяне на софтуерен продукт, много често изникват въпроси около използването на кирилицата и смесването й с латиница. Интересно е да се наблюдава връзката на използвана азбука и отражението й върху езика.

Според мен трябва да се наложат няколко прости и строги правила при съставянето на текстове на български език, чиито първоизточник е на чужд език. Искам да дам няколко примера и за целта ще използвам сравнението с английския език, който в момента е най-използван в мултикултурна среда.

Имена - фонетично представяне
Примери: Microsoft - Майкрософт, Windows - Уиндоус, Intel - Интел, Bluetooth - Блутут
Цел: Хора, които не познават добре чуждия език и правилата му за четене могат да произнесат приблизително правилно думата, която много често е запазена марка и не трябва да се променя
Други думи и словосъчетания - превод
Примери: motherboard - дънна платка, mouse - мишка, showroom - изложбена залаЦел: Пресъздаване на значението на думата от английски ез…

Optional actionListener for h:commandButton

Here is an implementation of the needed tag handler:

public final class ActionListenerHandler extends TagHandler {

private final static Class[] ACTION_LISTENER_SIG = new Class[]{ActionEvent.class};

private final TagAttribute value;

public ActionListenerHandler(TagConfig config) {
super(config);
this.value = this.getRequiredAttribute("value");
}

/*
* (non-Javadoc)
*
* @see com.sun.facelets.FaceletHandler#apply(com.sun.facelets.FaceletContext,
* javax.faces.component.UIComponent)
*/
public void apply(FaceletContext ctx, UIComponent parent) throws IOException, FacesException, ELException {
if (parent instanceof ActionSource2) {
if (ComponentSupport.isNew(parent)) {
((ActionSource2) parent).addActionListener(new MethodExpressionActionListener(
value.getMethodExpression(ctx, null, ACTION_LISTENER_SIG)));
}
} else {
throw new TagException(this.tag,

Windows 7 beta в една брошура

Image
Следва да се позабавлявате със страница от една брошура на известна верига за техника, която предлага компютри с инсталиран Windows 7 Beta. Забележете постигнатото съчетание между българския и английския език, което надвишава всички достижения в компютърните среди у нас.

С червено са означени няколко грешки, които всяка програма за проверка на правописа посочва на секундата. В синьо ще наблюдавате неправилно използване на думи, словосъюетания и други части от изречението на чист английски език.А сега, текстът:

Windows 7 е създаден на базата на ваши запитвания, така че ще видите много приложения, за които сте питали. Вие искахте от Microsoft да направи всекидневните ви операции по-бързи и по-лесни. И Microsoft прави точно това. Вижте как:

По-бърза и адекватна работа
Никой не обича да чака. За това Windows 7 е изграден на платформа, която увеличава скороста на Вашия компютър. Windows 7 starts up, shuts down, resumes fromstandbay и реагира по-бързо. Вие ще имате по-малко прекъсвания и компют…

Кратка еволюция на религията

Ето кратка еволюция на религията:
Езеро, море, планина, река, гора - обекти, събития и явления около нас
Бог на езерото, морето, планината, реката, гората - митологизиране на миналото
Бог на Земята, а по-късно и на Вселената - глобализация на идеите, ново начало
Вселената - наука, глобализация на познанието, ново началоРедакция 29.05.2009:
След едно обсъждане на филма Zeitgeist - The Movie (видео) бих казал, че трета точка може да се оприличи и с Бога на Слънцето. Смятам, че обожествяването и закодирането на информация в религиите едно доста интересно явление. Може би точките от историята би трябвало да са само три: наблюдение, частично знание/познание от просветени, знание за всички/наука/глобализация.

Безразличната Вселена

Наскоро гледах няколко серии от предаването Операция Слава. Мисля, че всеки българин трябва да го проследи, освен ако разбира се не е професионален историк и не знае повече за историческите събития от показаното ни по телевизията.

Връзката на сегашната тема с предаването се състои в едно изказване на Адрей Райчев в края на серията "Цар Калоян или разгромът на рицарите", което остана полу-скрито, но все пак разпали моя интерес. Когато беше запитан от водещия, Росен Петров, дали обича да размишлява над думичката "ако" в исторически план, социологът каза, че му е приятно понякога да даде свобода на мислите си, но знае, че такава дума няма. Това, което добави после е, че искренно се надява хората, които твърдят, че такава дума няма и за бъдещето, да грешат.

Ето тук идват няколко въпроса... Ако човек идва на Земята и се налага да живее в една среда определена от историята, каква свобода има той над бъдещето? Ако ние не сме нищо повече от растенията и животните на тази п…

Optional valueChangeListener for h:selectonemenu

Here is an implementation of the needed tag handler:

public final class ValueChangeListenerHandler extends TagHandler {

private final static Class[] VALUECHANGE_SIG = new Class[] {ValueChangeEvent.class};

private final TagAttribute value;

public ValueChangeListenerHandler(TagConfig config) {
super(config);
value = this.getRequiredAttribute("value");
}

/*
* (non-Javadoc)
*
* @see com.sun.facelets.FaceletHandler#apply(com.sun.facelets.FaceletContext,
* javax.faces.component.UIComponent)
*/
public void apply(FaceletContext ctx, UIComponent parent) throws IOException, FacesException, ELException {

if (parent instanceof EditableValueHolder) {
if (ComponentSupport.isNew(parent)) {
((EditableValueHolder) parent).addValueChangeListener(new
MethodExpressionValueChangeListener(
value.getMethodExpression(ctx, null, VALUECHANGE_SIG)));
}
} else {
throw new TagException(this.tag, "Parent is not of type EditableValueHolder, type is: &…

Демократичната църква

Явно, не само когато сме под душа, ни идват дълбоко-философски идеи. Тази вечер, докато си приготвях няколко сандвича, се замислих за монархиите и как те са заменени от демокрацията. Именно тук възникна въпроса за нещо, останало ни от времето, което не е претърпяло същата промяна - църквата...

Когато реших да пиша на тази тема и измислих заглавието на статията, се запитах дали някой не е писал вече по въпроса. Кратка справка за Democratic church в Google върна няколко интересни мнения:

A democratic Church?? by Ronan
В статията си, Ронан размишлява над църквата такава каквато е и се опитва да намери доброто в нея като казва, че имаме нужда от консервативна система, която да е в противовес на демокрацията. Църквата е създание на бог, а не на хората.
A Democratic Church? By Garry Wills
Според мен Гари разглежда въпроса с много повече информация и по-малко размишления обръщайки внимание на историята и различните превъплащения на църквата. Той се фокусира върху факта, че избора на свещениците …

Реалната цена на кВтч в Пловдив?

Image
Как можем да изчислим реалната цена на един кВтч електроенергия в Пловдив?

Това е въпросът, който си зададох днес (13 март 2009 г.), когато исках да разбера дали сметката за ток, която искам да платя, е правилна и какво мога да направя, за да я намаля. Преди да насоча вниманието си към енергийната ефективност, реших да пресметна сам колко ми е сметката. За целта трябваше да се сдобия с цените, на които ЕВН България таксува всеки кВтч.

След като потърсих в Интернет за нужната информация, попаднах на страницата на ЕВН България ЕС АД - Цени на електрическа енергия. На пръв поглед цената за дневна тарифа е 0,09669 лв., а нощна 0,03385 лв. Отдолу е добавено, че цената е без ДДС (акцизът не е за мен) и освен това включва цена достъп ЕСО и пренос НЕК. До колкото си спомням от предишни посещения на сайта, информацията тогава беше доста по-сложно представена и се зарадвах, че направо ще взема цените за двете тарифи и като знам колко кВтч са навъртяни, ще получа числото от фактурата си. Да, ама…