Posts

Showing posts from April, 2010

Нашият мозък

Image
Здравейте, в тази статия ще попиша малко за неща около нашия мозък, които съм прочел и видял в Интернет. Може от време на време да включа и някое мое разсъждение.

Невронната мрежа

В нашия мозък има милиарди неврони. Всеки от тях може да се свързва с другите неврони при определени условия и да си предават сигнали. Идеята е проста. Идват импулси от тялото, тези импулси минават през мрежа от неврони, мрежата от неврони обикновено претърпява малка промяна като реакция на този стимул и може да изпрати обратно импулси на тялото. Способността на невронната мрежа да променя реакцията си спрямо импулсите идващи от тялото определя живота на организма и способността му да оцелява. Ако при ДНК, мутацията се извършва веднъж в живота на съществото, то в този случай има и придобити възможности.

Компютърът

Компютърът представлява една памет, един процесор и входно/изходни канали. Идеята е проста. Процесорът променя или чете паметта, когато получи съответен сигнал. Процесорът разполага с няколко прости ин…

Развитието на Света (Еволюция)

Еволюция идва от латинската дума evolutio („разгръщане“, „разкриване“). В английския език се превежда като "unrolling and reading of a scroll, reading of a book". Думата е развила значението си на английски до развитие, развой.

Подготвям една статия за човешкия мозък и при като направих сравнение с компютрите стигнах до следното заключение. Развитието на процесорите и архитектурите е успоредно на развитието на нервната система при организмите. Развитието на едно ново устройство от нас е като развитието на едно ново същество или нова функция на някой организъм в природата.

Чрез нас природата продължава хода си и колкото и да се мислим, че сме се самоосъзнали, имаме още какво да постигнем. Само с напредък в науката ще достигнем до пълно самосъзнание, защото науката е точно това: познанието, което ни прави нещо повече от същество с първични инстинкти. Ум и знание!

Природата е създала ДНК, а после и нашата мозъчна кора. Това е теорията за еволюцията в биологията. Ако говорим за сам…

Трябва и акъл!

Image
1. Не става само с ядене, трябва и акъл!

Познатата ни фраза от рекламата на една банка е много добро начало за тази статия. Турската дума "акъл" е навлязла в разговорната реч и означава няколко неща: ум, разум, разсъдък, съвет. Хората сме уникални с това колко добре (според нас) си служим с нашия ум. Докато бездомните кучета и котки, които се навъртат около нас, главно използват главата си, за да си набавят достатъчно храна да преживяват, човешкия ум неспирно работи за някаква по-висша цел, с известни изключения разбира се. Каква е разликата според науката?

Главната причина за разлика в интелекта между нас и другите бозайници е, че ние просто имаме по-голям мозък. И както добре знаете от Мечо Пух: Колкото повече, толкова повече!

Тук е необходимо да се поясни, че най-важна за интелекта на един бозайник е външната част от мозъка, която се нарича мозъчна кора (познатите ни мозъчните гънки или сиво вещество). Тя също така е и най-новата, от еволюционна гледна точка, част на нашия…