Posts

Showing posts from July, 2009

How to include rowspan information with h:dataTable

There is a well known limitation in the h:dataTable component of JSF's RI 1.2 (Mojarra) that you cannot set the rowspan attribute in any way. Recently I needed such a feature and here is what I did...

Step one: First you need to make the TableRenderer (com.sun.faces.renderkit.html_basic) work with the rowspan attribute. To do this, you need to create a new renderer that extends TableRenderer and overrides the renderRow() method. Next you copy the default implementation and after the line:

writer.startElement("td", column);

You insert :

writer.writeAttribute("rowspan", rowspan, null);

Voila, you have inserted your rowspan value for the current cell. Of course it is not yet evaluated so you need to think of the best way to calculate the rowspan in your case. Before that have a look at the final code (some other fixes included) I came up with for renderRow():

TableMetaInfo info = getMetaInfo(context, table);
info.newRow();
int columnIndex = 0;
for …

Таксите за услуги от държавната администрация

Image
Днес имах малко работа с КАТ-София и естествено събрах интересни наблюдения, които ще обсъдя в тази статия. Ще започна с обобщение на видяното, а после ще мина към темата.

Като цяло, обслужването беше добро. Администраторите ми дадоха ясни насоки какво трябва да правя и благодарение на информационната система, не беше нужно да попълвам десетки заявления на ръка. Като малка забележка мога да спомена, че липсва информационно бюро, където можеш да разбереш от къде да започнеш и как протича процедурата на услугата, която ти е нужна.

Целта на тази статия е да опиша наблюденията си върху организацията на плащането на услугите предоставени от държавната администрация. Не съм търсил допълнителна информация по темата, но с няколко прости въпроса, мисля, че ще успея да покажа известни нередности в сегашния начин на работа.

До колкото разбирам нещата стоят така: искаш услуга от администрацията, плащаш нужната сума чрез някоя банка, получаваш услугата. Според мен посредника за плащането е въведен, з…

My recent Oracle SQL Developer update surprised me

Image
After checking for an update of my Oracle SQL Developer installation, version 1.5.4 popped up in the wizard. I selected it and clicked Finish. The summary for the installation looked interesting - some colors, some sports and some food, where about to be deployed on my machine. Look at the screenshot:
A good laugh to start the day :-)

Бъдещето на кирилицата и българския език

Занимавайки се с компютри, например при изготвяне на софтуерен продукт, много често изникват въпроси около използването на кирилицата и смесването й с латиница. Интересно е да се наблюдава връзката на използвана азбука и отражението й върху езика.

Според мен трябва да се наложат няколко прости и строги правила при съставянето на текстове на български език, чиито първоизточник е на чужд език. Искам да дам няколко примера и за целта ще използвам сравнението с английския език, който в момента е най-използван в мултикултурна среда.

Имена - фонетично представяне
Примери: Microsoft - Майкрософт, Windows - Уиндоус, Intel - Интел, Bluetooth - Блутут
Цел: Хора, които не познават добре чуждия език и правилата му за четене могат да произнесат приблизително правилно думата, която много често е запазена марка и не трябва да се променя
Други думи и словосъчетания - превод
Примери: motherboard - дънна платка, mouse - мишка, showroom - изложбена залаЦел: Пресъздаване на значението на думата от английски ез…