Кратка еволюция на религията

Ето кратка еволюция на религията:
  1. Езеро, море, планина, река, гора - обекти, събития и явления около нас
  2. Бог на езерото, морето, планината, реката, гората - митологизиране на миналото
  3. Бог на Земята, а по-късно и на Вселената - глобализация на идеите, ново начало
  4. Вселената - наука, глобализация на познанието, ново начало
Редакция 29.05.2009:
След едно обсъждане на филма Zeitgeist - The Movie (видео) бих казал, че трета точка може да се оприличи и с Бога на Слънцето. Смятам, че обожествяването и закодирането на информация в религиите едно доста интересно явление. Може би точките от историята би трябвало да са само три: наблюдение, частично знание/познание от просветени, знание за всички/наука/глобализация.

Comments

Popular posts from this blog

Крачка назад във вечния танц

Concatenate rows in Oracle