Квантова механика в биологията?

Всеки е учил биология в училище. Клетки, протеини, молекули и атоми, това са най-елементарните елементи разглеждани и описани от науката за живота. Какво обаче е бъдещето й?

Живота съществува в природата, а физиката от известно време е създала теорията на квантовата механика, която обяснява адекватно наблюдаваните явления на атомно и субатомно ниво. Нормално е животът, бъдейки част от природата, да бъде също повлиян или да използва квантови ефекти.

Предишния ден попаднах на интересна статия, която обобщава няколко изследвания в областта намерили такива зависимости във фотосинтезата, обонянието и др. Ето връзка към страницата:
Is Quantum Mechanics Controlling Your Thoughts?

Comments

Popular posts from this blog

Крачка назад във вечния танц

Concatenate rows in Oracle