Демократичната църква

Явно, не само когато сме под душа, ни идват дълбоко-философски идеи. Тази вечер, докато си приготвях няколко сандвича, се замислих за монархиите и как те са заменени от демокрацията. Именно тук възникна въпроса за нещо, останало ни от времето, което не е претърпяло същата промяна - църквата...

Когато реших да пиша на тази тема и измислих заглавието на статията, се запитах дали някой не е писал вече по въпроса. Кратка справка за Democratic church в Google върна няколко интересни мнения:

A democratic Church?? by Ronan
  • В статията си, Ронан размишлява над църквата такава каквато е и се опитва да намери доброто в нея като казва, че имаме нужда от консервативна система, която да е в противовес на демокрацията. Църквата е създание на бог, а не на хората.
A Democratic Church? By Garry Wills
  • Според мен Гари разглежда въпроса с много повече информация и по-малко размишления обръщайки внимание на историята и различните превъплащения на църквата. Той се фокусира върху факта, че избора на свещениците е нещо, което се е практикувало в миналото, но е изчезнало в по-късен етап.
Да кажем, че съм измислил правилното название на това "липсващо" явление. Какво представлява демократичната църква? От двете статии имаме две направления за демократизиране на църквата:
  1. Възможност за определяне на ритуалите, писанието, вярата
  2. Избор на хората, които представляват църквата на определено ниво
По първата точка мисля, че църквата е най-консервативна. Промяната на каквото и да е от Библията, ритуалите, символите на църквата, се счита за ерес и изглежда така, все едно всичко наистина ни е спуснато от горе и трябва да се следва. Според мен с напредването на науката този въпрос ще става все по-актуален и ще трябва да намерим ново определение на думата вяра.

Колкото до втората точка, нека приемем, че на местно ниво хората могат да изберат кой да е техния богослужител. Защо това да не продължи и на по-високо ниво? Защо избора на патриарха, папата и който и да е начело на една такава институция стои в сянка? Ако хората преди не са имали възможността да избират кой е техния крал, но в последствие с развитието на демокрацията успяват малко или много да посочат този, който според тях е най-поджодящ за тази роля, не трябва ли същия принцип да се използва и за избора на главата на църквата?

Очаквайте развитие... :-)

Comments

Popular posts from this blog

Крачка назад във вечния танц

Concatenate rows in Oracle