Posts

Showing posts from June, 2009

Optional actionListener for h:commandButton

Here is an implementation of the needed tag handler:

public final class ActionListenerHandler extends TagHandler {

private final static Class[] ACTION_LISTENER_SIG = new Class[]{ActionEvent.class};

private final TagAttribute value;

public ActionListenerHandler(TagConfig config) {
super(config);
this.value = this.getRequiredAttribute("value");
}

/*
* (non-Javadoc)
*
* @see com.sun.facelets.FaceletHandler#apply(com.sun.facelets.FaceletContext,
* javax.faces.component.UIComponent)
*/
public void apply(FaceletContext ctx, UIComponent parent) throws IOException, FacesException, ELException {
if (parent instanceof ActionSource2) {
if (ComponentSupport.isNew(parent)) {
((ActionSource2) parent).addActionListener(new MethodExpressionActionListener(
value.getMethodExpression(ctx, null, ACTION_LISTENER_SIG)));
}
} else {
throw new TagException(this.tag,

Windows 7 beta в една брошура

Image
Следва да се позабавлявате със страница от една брошура на известна верига за техника, която предлага компютри с инсталиран Windows 7 Beta. Забележете постигнатото съчетание между българския и английския език, което надвишава всички достижения в компютърните среди у нас.

С червено са означени няколко грешки, които всяка програма за проверка на правописа посочва на секундата. В синьо ще наблюдавате неправилно използване на думи, словосъюетания и други части от изречението на чист английски език.А сега, текстът:

Windows 7 е създаден на базата на ваши запитвания, така че ще видите много приложения, за които сте питали. Вие искахте от Microsoft да направи всекидневните ви операции по-бързи и по-лесни. И Microsoft прави точно това. Вижте как:

По-бърза и адекватна работа
Никой не обича да чака. За това Windows 7 е изграден на платформа, която увеличава скороста на Вашия компютър. Windows 7 starts up, shuts down, resumes fromstandbay и реагира по-бързо. Вие ще имате по-малко прекъсвания и компют…