Monday, May 11, 2009

Кратка еволюция на религията

Ето кратка еволюция на религията:
  1. Езеро, море, планина, река, гора - обекти, събития и явления около нас
  2. Бог на езерото, морето, планината, реката, гората - митологизиране на миналото
  3. Бог на Земята, а по-късно и на Вселената - глобализация на идеите, ново начало
  4. Вселената - наука, глобализация на познанието, ново начало
Редакция 29.05.2009:
След едно обсъждане на филма Zeitgeist - The Movie (видео) бих казал, че трета точка може да се оприличи и с Бога на Слънцето. Смятам, че обожествяването и закодирането на информация в религиите едно доста интересно явление. Може би точките от историята би трябвало да са само три: наблюдение, частично знание/познание от просветени, знание за всички/наука/глобализация.

Безразличната Вселена

Наскоро гледах няколко серии от предаването Операция Слава. Мисля, че всеки българин трябва да го проследи, освен ако разбира се не е професионален историк и не знае повече за историческите събития от показаното ни по телевизията.

Връзката на сегашната тема с предаването се състои в едно изказване на Адрей Райчев в края на серията "Цар Калоян или разгромът на рицарите", което остана полу-скрито, но все пак разпали моя интерес. Когато беше запитан от водещия, Росен Петров, дали обича да размишлява над думичката "ако" в исторически план, социологът каза, че му е приятно понякога да даде свобода на мислите си, но знае, че такава дума няма. Това, което добави после е, че искренно се надява хората, които твърдят, че такава дума няма и за бъдещето, да грешат.

Ето тук идват няколко въпроса... Ако човек идва на Земята и се налага да живее в една среда определена от историята, каква свобода има той над бъдещето? Ако ние не сме нищо повече от растенията и животните на тази планета, каква роля изобщо играем за Вселената? Дали тя не е просто едно начало с предизвестен край?

Очаквам бъдещето да ни изненада приятно като ни поднесе по-интересни въпроси :-)

Optional valueChangeListener for h:selectonemenu

Here is an implementation of the needed tag handler:

public final class ValueChangeListenerHandler extends TagHandler {

private final static Class[] VALUECHANGE_SIG = new Class[] {ValueChangeEvent.class};

private final TagAttribute value;

public ValueChangeListenerHandler(TagConfig config) {
super(config);
value = this.getRequiredAttribute("value");
}

/*
* (non-Javadoc)
*
* @see com.sun.facelets.FaceletHandler#apply(com.sun.facelets.FaceletContext,
* javax.faces.component.UIComponent)
*/
public void apply(FaceletContext ctx, UIComponent parent) throws IOException, FacesException, ELException {

if (parent instanceof EditableValueHolder) {
if (ComponentSupport.isNew(parent)) {
((EditableValueHolder) parent).addValueChangeListener(new
MethodExpressionValueChangeListener(
value.getMethodExpression(ctx, null, VALUECHANGE_SIG)));
}
} else {
throw new TagException(this.tag, "Parent is not of type EditableValueHolder, type is: " + parent);
}
}
}

Usage:

h:selectonemenu value="#{value}"
c:if test="#{not empty changeListener and changeListener}"
custom:valuechangelistener value="#{backing.selectOneMenuChanged}"
/c:if
/h:selectonemenu

Too bad Blogger doesn't have support for displaying code.

Sunday, May 10, 2009

Демократичната църква

Явно, не само когато сме под душа, ни идват дълбоко-философски идеи. Тази вечер, докато си приготвях няколко сандвича, се замислих за монархиите и как те са заменени от демокрацията. Именно тук възникна въпроса за нещо, останало ни от времето, което не е претърпяло същата промяна - църквата...

Когато реших да пиша на тази тема и измислих заглавието на статията, се запитах дали някой не е писал вече по въпроса. Кратка справка за Democratic church в Google върна няколко интересни мнения:

A democratic Church?? by Ronan
  • В статията си, Ронан размишлява над църквата такава каквато е и се опитва да намери доброто в нея като казва, че имаме нужда от консервативна система, която да е в противовес на демокрацията. Църквата е създание на бог, а не на хората.
A Democratic Church? By Garry Wills
  • Според мен Гари разглежда въпроса с много повече информация и по-малко размишления обръщайки внимание на историята и различните превъплащения на църквата. Той се фокусира върху факта, че избора на свещениците е нещо, което се е практикувало в миналото, но е изчезнало в по-късен етап.
Да кажем, че съм измислил правилното название на това "липсващо" явление. Какво представлява демократичната църква? От двете статии имаме две направления за демократизиране на църквата:
  1. Възможност за определяне на ритуалите, писанието, вярата
  2. Избор на хората, които представляват църквата на определено ниво
По първата точка мисля, че църквата е най-консервативна. Промяната на каквото и да е от Библията, ритуалите, символите на църквата, се счита за ерес и изглежда така, все едно всичко наистина ни е спуснато от горе и трябва да се следва. Според мен с напредването на науката този въпрос ще става все по-актуален и ще трябва да намерим ново определение на думата вяра.

Колкото до втората точка, нека приемем, че на местно ниво хората могат да изберат кой да е техния богослужител. Защо това да не продължи и на по-високо ниво? Защо избора на патриарха, папата и който и да е начело на една такава институция стои в сянка? Ако хората преди не са имали възможността да избират кой е техния крал, но в последствие с развитието на демокрацията успяват малко или много да посочат този, който според тях е най-поджодящ за тази роля, не трябва ли същия принцип да се използва и за избора на главата на църквата?

Очаквайте развитие... :-)