SMS за милиони

Днес получих следния SMS:
Mtel Vi predstavia: Unikalna oferta ot SMS za Milioni!
BEZPLATEN SMS s Vasheto EGN na nomer 9999 i moje da spechelite 20 000 leva oshte dnes! Ne e za izpuskane!
Стори ми се доста съмнителна цялата работа и се разтърсих. Намерих следните форуми и статии:

Оказва се, че става въпрос за играта SMS за милиони (smszamilioni.bg) организирана от "Ню геймс" ООД. Мобилните оператори са партньори и "подкрепители". Сайтът на играта дава доста ясна информация (частта Как да играя) и не заблуждава потребителите. Самите SMS-и и кратки рекламни съобщения естествено са малко на ръба.

Кратка справка в сайта на КЗЛД (Комисия за Защита на Личните Данни) показва, че всичко от страна на организатора е законно. Ето информацията:
Идент. номер: 269657
НЮ ГЕЙМС ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕГИСТЪРА: УЧАСТНИЦИ
Брой на физическите лица*: над 100
Срок на съхранение на личните данни: 5 години

ЦЕЛИ*:
директен маркетинг;
информационни, компютърни и комуникационни технологии;
УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА "СМС ЗА МИЛИОНИ".

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ (Посочват се конкретни нормативни актове)*:
ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА,ЗСч,ЗДДФЛ

ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪСТАВЛЯВАТ ИЛИ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА СЪСТАВЛЯВАТ ЧАСТ ОТ РЕГИСТЪРА СЕ ИЗВЪРШВА С: автоматични средства

КАТЕГОРИИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ДАННИ*:
УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА "СМС ЗА МИЛИОНИ"

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА*:
1. Физическа идентичност:
а) име
б) ЕГН
в) адрес
г) паспортни данни
е) телефон

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО ЛИЧНИТЕ ДАННИ МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИВАНИ*:
физически лица, за които се отнасят данните;
на лица, ако е предвидено в нормативен акт;
на лица, обработващи личните данни.

ИЗТОЧНИЦИ, ОТ КОИТО СЕ СЪБИРАТ ДАННИТЕ*:
от физическите лица, за които се отнасят

ИМА ЛИ ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ*:
да

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА NO.1/07.02.2007 г. ПО ЧЛ.23, АЛ.5 ОТ ЗЗЛД:
1. Инструкция на администратора, в която са отразени предприетите от него необходими технически или организационни мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване: N /дата: 1/26.04.2010

2. Ниво на защита на личните данни съгласно Наредба No.1/07.02.2007г. по чл.23, ал.5 от ЗЗЛД*:
високо

3. Предаване на данни по електронен път:
да (Специални мерки за защита чрез: криптиране)


Сега въпросът ми е, как мога да се отпиша от всякакви подобни "уникални оферти"?

Comments

Popular posts from this blog

Крачка назад във вечния танц

Concatenate rows in Oracle