Развитието на Света (Еволюция)

Еволюция идва от латинската дума evolutio („разгръщане“, „разкриване“). В английския език се превежда като "unrolling and reading of a scroll, reading of a book". Думата е развила значението си на английски до развитие, развой.

Подготвям една статия за човешкия мозък и при като направих сравнение с компютрите стигнах до следното заключение. Развитието на процесорите и архитектурите е успоредно на развитието на нервната система при организмите. Развитието на едно ново устройство от нас е като развитието на едно ново същество или нова функция на някой организъм в природата.

Чрез нас природата продължава хода си и колкото и да се мислим, че сме се самоосъзнали, имаме още какво да постигнем. Само с напредък в науката ще достигнем до пълно самосъзнание, защото науката е точно това: познанието, което ни прави нещо повече от същество с първични инстинкти. Ум и знание!

Природата е създала ДНК, а после и нашата мозъчна кора. Това е теорията за еволюцията в биологията. Ако говорим за самото "начало", така са се създали и атомите, молекулите и планетите. Това е теорията за големия взрив (еволюцията на Вселената). Всяко едно изобретение на природата е началото на една нова история. Една нова организация на материята.

Или поне ние го разбираме като структура, която еволюира... се развива като свитък, или се разгръща като книга.

19.04.2010: Искам да направя една забележка за културата и в частност изкуството. Това също би трябвало да се разбира като един вид знание, което хората са развили. Как да използваме напълно нашите възможности и да правим неща, които обикновено ни се струват невъзможни. Музика, рисуване, танци, всяко едно от тези изкуства ни показва света какъвто обикновено не го виждаме, но какъвто може да бъде, ако решим.

Comments

Popular posts from this blog

Крачка назад във вечния танц

Concatenate rows in Oracle