Monday, June 29, 2009

Optional actionListener for h:commandButton

Here is an implementation of the needed tag handler:

public final class ActionListenerHandler extends TagHandler {

private final static Class[] ACTION_LISTENER_SIG = new Class[]{ActionEvent.class};

private final TagAttribute value;

public ActionListenerHandler(TagConfig config) {
super(config);
this.value = this.getRequiredAttribute("value");
}

/*
* (non-Javadoc)
*
* @see com.sun.facelets.FaceletHandler#apply(com.sun.facelets.FaceletContext,
* javax.faces.component.UIComponent)
*/
public void apply(FaceletContext ctx, UIComponent parent) throws IOException, FacesException, ELException {
if (parent instanceof ActionSource2) {
if (ComponentSupport.isNew(parent)) {
((ActionSource2) parent).addActionListener(new MethodExpressionActionListener(
value.getMethodExpression(ctx, null, ACTION_LISTENER_SIG)));
}
} else {
throw new TagException(this.tag,
"Parent is not of type ActionSource2, type is: "
+ parent);
}
}
}

Usage:

h:commandButton value="#{value}"
c:if test="#{not empty actionListener and actionListener}"
x:actionlistener value="#{bean.actionEvent}"
/c:if
/h:selectonemenu

Tuesday, June 2, 2009

Windows 7 beta в една брошура

Следва да се позабавлявате със страница от една брошура на известна верига за техника, която предлага компютри с инсталиран Windows 7 Beta. Забележете постигнатото съчетание между българския и английския език, което надвишава всички достижения в компютърните среди у нас.

С червено са означени няколко грешки, които всяка програма за проверка на правописа посочва на секундата. В синьо ще наблюдавате неправилно използване на думи, словосъюетания и други части от изречението на чист английски език.А сега, текстът:


Windows 7 е създаден на базата на ваши запитвания, така че ще видите много приложения, за които сте питали. Вие искахте от Microsoft да направи всекидневните ви операции по-бързи и по-лесни. И Microsoft прави точно това. Вижте как:

По-бърза и адекватна работа
Никой не обича да чака. За това Windows 7 е изграден на платформа, която увеличава скороста на Вашия компютър. Windows 7 starts up, shuts down, resumes from standbay и реагира по-бързо. Вие ще имате по-малко прекъсвания и компютъра ще се възстановява по-бързо при появата на евентуални грешки. Това е така, защото Windows 7 Ви помага да ги корегирате, когато пожелаете.

По-дълъг живот на батерията
Батерията на Вашия лаптоп издържа повече с новите енерго-спестяващи характеристики като adaptive display brightness, която замъглява Вашия дисплей, когато не използвате компютъра за малко.

Тематични пакети отговарящи на вашия стил
С Windows 7 Вие стартирате с чист desktop и сами решавате как да изглежда той. Предлагат се теми и Вие може да изберете цвят и формат, включително дали предпочитате slideshow за Вашия десктоп.

Новите тематични пакети включват обогатен backgrounds, 16 цвята, звук и screensavers.

Котрол на проблемите
Много от Вас желаят да няма толкова много автоматични предупреждения и съобщения от Windows. При Windows 7, Вие може да избирате съобщенията, които искате да виждате.

При Windows дори и да не променяте нищо, Вие пак виждате нотификации и икони, които се появяват. Това е така, защото Action Center събира предупреждения от 10 Windows спецификации, включително Security Center и Windows Defender.

Ако Windows 7 търси Вашето внимание ще видите в долния десен ъгъл на вашия екран Action Center икона и Вие може да разберете повече, когато кликнете на нея. Ако Вие нямате време да прочетете съобщението веднага, Action Center ще пази съобщетието.